خط مشی شهرداری بفروئیه

شهرداري شهر بفروئیه بنابر مأموريت سازماني خود با رويکرد دستيابي به توسعه پايدار و ارایه خدمات شهری و همچنین طرح جامع تفصیلی در چهارچوب وظایف محوله مقرر در قوانین و مقررات جاری کشور،  درصدد است تا علاوه بر حفظ و صيانت از نيروي انساني، با ايجاد جامعه اي برخوردار از سلامت، ايمني و بهره مند از محيط زيست مطلوب ، با هدف حذف، کاهش و کنترل اثرات سوء ناشي از فعاليت هاي خود بر سلامتي و ايمني ذينفعان و محيط زيست شهر، با رويکرد بهبود مستمر و  بر اساس استانداردها تعهدات ذيل راعهده دار میگردد:

1- افزايش رضايت مردم و ارباب رجوع و احترام به انتظارات به حق آنان با اعتقاد به اصل پاسخگويي صحيح.

2-ساماندهی مناسب مشاغل شهری و محیط زندگی شهروندان

3-توسعه و سرعت بخشیدن به رویکرد شهروندمداری، محله‌گرایی و ناحیه محوری

4-بهره گيري از نيروي انساني متخصص و متعهد و ارتقاء سطح دانش از طريق آموزش مستمر بر اساس يافته هاي نوين علمي در جهت ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع.

5-استفاده از دانش و فن آوري پيشرفته با بكارگيري تجهيزات و امكانات مناسب در زمينه بهبود كيفيت فرآيندها.

6-رعایت قوانین و مقررات قانونی و بهبود مستمر از طریق شناسایی و ارزیابی کانونهای خطر و جنبه های زیست محیطی مرتبط با سازمان جهت جلوگیری از جراحت و بیماری و آلودگی های زیست محیطی

7-استفاده بهينه و پايدار از انرژي و منابع.

شهردار بفروئیه با عنايت به مسئوليت و رسالت مهم خود در راستاي تحقق اهداف فوق الذكر نسبت به استقرار، استمرارو بازنگري اين سيستم خود را متعهد دانسته و ازكليه همكاران انتظار دارد كه با همكاري ، همدلي و همفكري صميمانه و مجدانه در اين راستا اهتمام ورزند.

اباذر غفوری بارجین

شهردار بفروئیه

ادامه مطلب

اشتراک خبر

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا
برگشت