به مناسبت هفته دفاع مقدس برگزار گردید
به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز سرباز برگزار شد
در دبستان فیض بفروئیه انجام شد
به مناسبت آماده سازی جهت بازگشایی مدارس صورت گرفت
اولین جلسه پرسش و پاسخ مسئولین در شهر بفروئیه:
با حضور بخشدار،شهردار،رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر