با همکاری شهرداری و شورای اسلامی شهر

زیرسازی معابرخاکی

پنج شنبه, ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

کاشت انواع نهال وگل درسطح شهر

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

برگزاری نمایشگاه صنایع دستی

سه شنبه, ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

بخشودگی عوارض خودرو

پنج شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

آماده سازی زمین فوتبال ساحلی

چهارشنبه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

ادامه روند اجرای لوله سیمانی

سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

پایان عملیات بهسازی کوچه آسیاب

چهارشنبه, ۰۸ اسفند ۱۳۹۷

ساماندهی روشنائی سطح شهر

سه شنبه, ۰۷ اسفند ۱۳۹۷