بازدیدکارشناسان دفترفنی استانداری یزدازپروژه های عمرانی شهربفروئیه

بازدیدکارشناسان دفترفنی استانداری یزدازپروژه های عمرانی شهربفروئیه

به گزارش روابط عمومی شهرداری بفروئیه درروزدوشنبه 97/7/23معاونت وکارشناسان محترم دفترفنی،امورعمرانی،حمل ونقل وترافیک استانداری یزد به همراه شهردارو ریاست شورا ازپروژه های عمرانی وفضای سبزشهرداری بفروئیه بازدید بعمل اوردند وواحد عمران شهرداری مورد ارزیابی قرارگرفت.


ضمنا کارشناسان محترم ازپروژه های بلوارکمربندی،خیابان امام حسن مجتبی،پارک بانوان،گلزار،پارکینگ مسجد جامع،


اب انبار مجدوآسیاب آبی بازدید بعمل آورده واززحمات شهرداروپرسنل شهرداری تقدیر وتشکر نمودند.


مهندس سیدکمال طباطبائی شهردارنیز،باتشریح عملکرد عمرانی درطی بازدید،ضمن ارائه گزارش روند اجرائی پروژه ها،ازبرنامه های آینده ودردست اقدام نیز خبر داد.

بازدیدکارشناسان دفترفنی استانداری یزدازپروژه های عمرانی شهربفروئیه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا