پیام تبریک شهرداربفروئیه درپی موفقیت صدرصدی دانش اموزان بفروئیه

بسم الله الرحمن الرحیم


توفیق ورود به دروازه های علم ودانش موهبتی است ازسوی خداوندعلیم،که بی شک ادمی درسایه تلاش وجهددرکسب دانش از این موهبت بهره خواهدجست.


خبرغرورافرین موفقیت صددرصدی دانش اموزان شهربفروئیه درازمون سراسری سال1397درخششی قابل ستایش بودکه به افتخارات علمی این شهرافزوده شد.


ضمن تقدیروتشکرازتمامی مدیران ومعلمان دلسوزوفرهیخته این شهر،کسب این موفقیت بزرگ رابه رهجویان علم وتعلیم،خانواده های محترمشان وجامعه تعلیم وتربیت شهربفروئیه تبریک عرض می نمائیم.


ازخداوندمتعال استمراراین موفقیت وتداوم افتخارافرینی علمی برای شهرخواستار،امیدوارم درظل توجهات حضرت ولی عصر(عج)برای میهن اسلامی افتخارافرینی نمائید.


 


سیدکمال طباطبائی  شهرداربفروئیه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا