باموافقت وزیر محترم کشور درجه شهرداری بفروئیه ارتقا یافت.

درجه شهرداری بفروئیه به سه ارتقا یافت

درجه شهرداری بفروئیه به سه ارتقا یافت

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بفروئیه ، با موافقت وزیر کشور ، درجه شهرداری بفروئیه به سه ارتقا یافت.


شهرداری های کشور بر اساس جمعیت ، درآمد بودجه سالانه شهرداری (تفریغ بودجه) ، امکانات ، قابلیت و توانایی های خدماتی و عمرانی ، انجام پروژه های عمرانی وموقعیت سیاسی ،اقتصادی واجتماعی بین یک تا دوازده درجه بندی می شود و این درجه بندی ملاک عمل شهرداری برای تعیین نمودار سازمانی ، پست های اداری ،دریافت اعتبارات ملی و .... قرار می گیرد. که شهرداری بفروئیه با اجرای پروژه های عمرانی و تفریغ بودجه و گزارش های حسابرسی سه ساله و عملکرد مثبت و اقدامات انجام شده حائز ارتقا درجه گردیده است.
در این نامه که از جانب وزیر محترم کشور صادر گردیده آمده است:


بسمه تعالی


شهرداری بفروئیه


بنا به اختیارات حاصله و بررسی های به عمل آمده و مستند به ضوابط تایید شده از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور موضوع نامه شماره 3479 مورخ 19/1/94 ، بدینوسیله از تاریخ 1/7/95 درجه آن شهرداری ، سه تعیین می گردد تا ملاک عمل قانونی قرار گیرد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا