روز عرفه ، روز نیایش و روز بارش باران رحمت گرامی باد.

روز عرفه ، روز نیایش و روز بارش باران رحمت گرامی باد.

روز عرفه، بر عارفان حق، آنان که از خیمه وجود خویش بیرون می آیند و با آتش شوق و اشتیاق وصال، به دعا و نیایش متوسل می شوند، خجسته باد.

روز عرفه ، روز نیایش و روز بارش باران رحمت گرامی باد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا