نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و دومین نمایشگاه تخصصی نساجی سنتی در یزد دایر می شود.

نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و دومین نمایشگاه تخصصی نساجی سنتی در یزد دایر می شود.

نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و دومین نمایشگاه تخصصی نساجی استان یزد در باغ جهانی دولت آباد یزد از تاریخ 95/4/22 لغایت 95/4/26 دایر می گردد.


ساعت بازدید: 17 الی 23


 

نهمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی و دومین نمایشگاه تخصصی نساجی سنتی در یزد دایر می شود.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا