پیام تبریک سرپرست شهرداری بفروئیه بمناسبت روزمعلم

پیام تبریک سرپرست شهرداری بفروئیه بمناسبت روزمعلم

به گزارش روابط عمومی شهرداری بفروئیه ،محمود اعلم الهدی سرپرست شهرداری بفروئیه بمناسبت روز12اردیبهشت (روزمعلم)طی پیامی این روز راتبریک گفتند.


متن پیام بدین شرح است


بنام خداوندلوح وقلم


12اردیبهشت مصادف است باروزبزرگداشت شهیدمرتضی مطهری ،که وی درادبیات جمهوری اسلامی بنام شهیدشناخته می شود از این رو این روزبنام گرامیداشت معلم واستاد نامیده می شود.


امروز روزمعلم است،روزانسانهائی شریف که روح شان به وسعت انسانیت است وبه بلندای شرافت انسانهای دردآشنائی که همیشه دغدغه دارند.دغدغه فهمیدن وفهماندن،دغدغه درد ورنج انسانها،زدودن جهل ازجهان ونشاندن نورعلم درجان ادمی


درودوسلام برپیام آوران نور وانسانیت،مردان وزنانی که خالصانه وباتمام وجود دستان کوچکمان راگرفتندتاباآرامش ازپیچ وخمهای مسیرزندگی بگذریم،راه رانشان دادند تادرچاه نیفتیم ،همراهی مان کردندتاگمراه نگردیم وامروز هرکه هستیم وبه هرکجارسیده ایم وامدارسرچشمه نگاه محبت امیزوخرمن علم ومعرفت این صبوران بی ادعاهستیم.


اینجانب ضمن گرامیداشت یادوخاطره استادگرانقدر شهیدمرتضی مطهری ،محضرتک تک فرهنگیان ومعلمان فرهیحته وباصفای شهربفروئیه ،ارادت وتبریک ویژه خویش راهمراه باتقدیر وقدرشناسی تقدیم می نمایم.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا