بازدید شهردارمنتخب ازموسسه خیریه مهرآئین وپایگاه شهیدچمران

بازدید شهردارمنتخب ازموسسه خیریه مهرآئین وپایگاه شهیدچمران

به گزارش روابط عمومی شهرداری بفروئیه ،شهردارمنتخب  به همراه اعضای شورای شهر ازموسسه خیریه مهرائین وپایگاه شهیدچمران بازدید بعمل آوردندوبانحوه عملکرد وبرنامه های انها اشناشدند.


شهردارمنتخب بفروئیه ضمن تقدیروتشکراز مسئولین ودست اندرکاران موسسه خیریه و پایگاه شهیدچمران تعامل وهمکاری شهرداری وشورای شهر را ازاولویتهای برنامه های اجرائی خودقراردادندوامادگی خود رادرتمام زمینه ها جهت همکاری اعلام نمودند.


ایشان تاکیدکردند که خدمت به مردم شریف بفروئیه افتخارماست.

بازدید شهردارمنتخب ازموسسه خیریه مهرآئین وپایگاه شهیدچمران

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا