خط کشی بلوار دانشجو و امیرکبیر انجام شد.

خط کشی بلوار دانشجو و امیرکبیر انجام شد.

با توجه به عدم وجود خطوط وسط بلوار و احتمال بروز حوادث، خط کشی این مسیر از ابتدای بلوار دانشجو (میدان محبت) تا میدان گلهادر دو مسیر رفت و برگشت، در دستور کار قرار گرفت.

خط کشی بلوار دانشجو و امیرکبیر انجام شد.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا