اطلاعیه ها

اطلاعیه جمع آوری زباله های خانگی

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند جمع آوری زباله های خانگی از تاریخ اول بهمن ماه 1/11/1400 به شیفت صبح...

اطلاعیه تغیر شیفت جمع آوری زباله های خانگی

به اطلاع شهروندان گرامی می رساند جمع آوری زباله های خانگی از تاریخ اول بهمن ماه 1/11/1400 به شیفت صبح...

برنامه های هفته بسیج پایگاه شهید چمران بفروییه

برنامه های هفته بسیج پایگاه شهید چمران بفروییه 1 افتتاحیه واحد عملیات پایگاه شهید چمران واقع در بقعه پیر بفروییه...

سرپرست شهرداری بفروئیه، اطراف زمینهای خالی و رها شده در بافت شهری، ساماندهی می شود.

سرپرست شهرداری بفروئیه، اطراف زمینهای خالی و رها شده در بافت شهری، ساماندهی می شود. به گزارش روابط عمومی شهرداری و...

رفع آبگرفتگی معابر در دستور کار شهرداری بفروئیه قرار گرفت.

رفع آبگرفتگی معابر در دستور کار شهرداری بفروئیه قرار گرفت. به اطلاع شهروندان گرامی می رساند، با توجه به آغاز...