اخبار ویژه

شهردار بفروئیه در پیامی سالگرد ارتحال بنیا نگذارجمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) راتسلیت گفت ویاد وخاطره شهدای قیام خونین 15 خرداد را گرامی داشت

شهردار بفروئیه در پیامی سالگرد ارتحال بنیا نگذارجمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) راتسلیت گفت ویاد وخاطره شهدای قیام خونین 15 خرداد را گرامی داشت