مطالب مرتبط

مرمت و استحکام بخشی سیل بند کمربند غربی شهربفروئیه

مرمت و استحکام بخشی سیل بند کمربند غربی شهربفروئیه

باعنایت به مصوبه شورای هماهنگی مدیریت استان یزد واتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری ازخطرات بارشهای درپیش رو واستحکام بخشی ،مرمت سیل بند کمربند غربی انجام شد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری بفروئیه،سیل بند کمربند غربی شهربفروئیه که توسط برخی ازعوامل انسانی درچند نقطه ان دچارتخریب شده بود مرمت واستحکام بخشی وچاههای جذبی سطح شهر مورد بازدید قرارگرفت.


هدف ازاین اقدام کنترل سیل احتمالی وحفاظت از اراضی کشاورزی ومسکونی شهربفروئیه است که توسط شهرداری بفروئیه به انجام رسید.

مرمت و استحکام بخشی سیل بند کمربند غربی شهربفروئیه

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا