مطالب مرتبط

نصب المان ورودی شهر بفروئیه

نصب المان ورودی شهر بفروئیه

المانهای حلاجی و موتابی دو هنر صنعت قدیمی شهر بفروئیه در ورودی شهر نصب شدند.

نصب المان ورودی شهر بفروئیه

در راستای هویت بخشی و سامان دهی بصری و ارتقای کیفی میادین شهر، المانهای حلاجی و موتابی با توجه به تاریخچه و قدمت این دو هنر صنعت قدیمی شهر بفروئیه طراحی و در ورودی شهر نصب شدند.


 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی بازخوانی کپچا

به بالا